اگر درحکومت اسلامی1000 گناهکاراز مجازات تبرئه شوند بهتراست ازاینکه یک نفر بی گناه مجازات شود! امام ع

اقدامات لازم جهت مطالبه وجه سفته به قرار ذیل اند:


ما  در قانون چند نوع سفته داریم:۱به رویت۲ به تاریخ معین۳به وعده از رویت۴ عند المطالبه۵حامل ۶ در وجه شخص معین۷ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۸ بیشتر از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان


در هر مورد اقدامات متفاوت است: اول روش قدم به قدم مطالبه سفته ای  که در صلاحیت شورای حل اختلاف است یعنی تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بررسی میشود


۱ از نظر ایین دادرسی: سفته را باید به همراه دادخواست به شورای محل اقامت خوانده تحویل داد


۲ مدارک لازم: کپی و اصل سفته به تعداد خواندگان +۱ نسخه.دادخواست مطالبه وجه سفته به تعداد خواندگان + ۱نسخه


نمونه دادخواست مطالبه سفته


برگ دادخواست به شورای حل اختلاف


خواهان : مهدی ارین    نام پدر اکبر   سن ۲۴    شغل کارشناس حقوقی  اقامتگاه ……


خوانده……              سن                       شغل                       اقامتگاه


 


مورد خواسته و بهای ان: مطالبه وجه سفته به مبلغ( تا۵۰۰۰۰۰۰۰ریال در صلاحیت شورا است)


دلایل و منضمات: کپی مصدق سفته


شرح دادخواست:


ریاست محترم شوراهای حل اختلاف شهرستان…


با سلام به وسیله این دادخواست معروض میدارم خوانده محترم به موجب یک فقره سفته به شماره ….. به تاریخ…. در وجه ….. به مبلغ …… به اینجانب بدهکار میباشد که علیرغم مطالبه از پرداخت استنکاف مینماید


لذا مستندا به مواد ۳۰۸ به بعد قانون تجارت تقاضای صدور حکم بر محکومیت وی را از محضر ان جناب دارم                                                       


 


در ضمن با توجه به اینکه در فاصله طرح دعوا تا اجرای حکم امکان اینکه خواده اموال خود را منتقل نماید و موجبات تضرر اینجانب را فراهم اورد تقاضای صدور قرار تامین خواسته  وفق مواد ۱۰۸ به بعد ق ا دم و اجرای فوری ان طبق ماده ۱۱۷ قانون مذکور را دارم.


                                                                                    با تشکر


                                                                                       امضا


 مدارک را به شعبه ارجاع شورا به همراه کارت شناسایی پس از الصاق تمبر تحویل میدهیم تا به یکی از شعب ارجاع شود.


البته اینجا میتوانیم از شورا تقاضای صدور  قرار تامین خواستهمواد ۱۰۸و۱۱۲ و اجرا ی فوری ان وفق ماده ۱۱۷ قانون ایین دادرسی مدنی در ضمن دادخواست بنماییم  البته اینجا هم باید به تعداد خوندگان +۱ نسخه کپی از دادخواست و سفته برای تشکیل پرونده تامین خواسته به دفتر شعبه تحویل دهیم و اگر سفته واخواست نشده بود باید ۲۰٪ از مبلغ ان را به عنوان خسارت احتمالی به حساب سپرده دادگستری  طبق فیشی که از شعبه میگیریم واریز نماییم.


 بعد از اینکه وجه خسارت احتمالی را وا ریز نمودیم فیش بانک را به شعبه میبریم و شماره پرونده تامین خواسته را که به مجتمع اجرای احکام شوراها ارسال شده گرفته و در روز مقرر به واحد رایانه اجرای احکام مراجعه و از انجا به یکی از شعب  که پرونده به انجا فرستاده شده میرویم و نامه مربوط به توقیف اموال خوانده را دریافت میکنیم.

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط خانم وثوقی  |